Ninja School: Thông báo gộp máy chủ Tone và Sanzu

 Như vậy, sau vài năm ra mắt, hai máy chủ Tone và Sanzu cũng đã chính thức gộp lại.

Thời gian: 10h00p ngày 23/2/2023 bảo trì gộp máy chủ.

Máy chủ gộp sẽ được tiến hành cho phép đổi tên nhân vật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn