Lệnh Chat Nhặt Đầy Đủ Vật Phẩm Làng Cổ Và VĐMQ Trong Ninja School

 Khi treo up trong làng cổ hay vùng đất ma quỷ, sẽ có một số vật phẩm có giá trị rớt ra như chuyển tinh thạch, tử tinh thạch, trang bị xe sói, exp... Nếu bạn muốn treo up trong đây, đừng quên những lệnh chat dưới đây để thêm vào tránh bỏ sót nhưng vật phẩm giá trị đó nhé.

Lệnh chat thêm id vật phẩm

- Cú pháp: ait + ID vật phẩm
Ví dụ: Thêm Chuyển tinh thạch, chat ait454. (Chuyển tinh thạch có ID là 454)


Danh sách ID các vật phẩm nhặt trong Làng cổ và Vùng đất ma quỷ

ID 439: Thú trang
ID 440: Giáp thú
ID 441: Yên
ID 442: Dây cương
ID 444: Linh Lang Thảo
ID 449: Lang hồn thảo
ID 450: Lang hồn mộc
ID 451: Địa lang thảo
ID 452: Tam lục diệp
ID 453: Xích lan hoa
ID 454: Chuyển tinh thạch
ID 455: Tử tinh thạch sơ cấp
ID 456: Tử tinh thạch trung cấp
ID 457: Tử tinh thạch cao cấp
ID 469: Xăng A95
ID 470: Bộ cải thiện giảm xóc
ID 471: Bộ cải thiện đánh lửa
ID 472: Bộ cải thiện động cơ
ID 473: Xăng cấp 5
ID 486: Bộ điều khiển
ID 487: Động cơ V- Power
ID 488: Định vị
ID 489: Bình Nitro
ID 545: Phân thân lệnh
ID 573: Lục thanh hoa
ID 574: Tử linh liên hoa
ID 575: Linh lang hồ điệp
ID 576: Bánh răng
ID 577: IK
ID 578: Thuốc cải tiến

Lưu ý: Nếu up trong VĐMQ mà muốn nhặt được các vật phẩm trong làng cổ như chuyển tinh thạch, tử tinh thạch... các bạn phải dùng Thiên nhãn phù hoặc Khai nhãn phù mua ở NPC Goosho nhé.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn