Avatar: Thông tin sự kiện Tết 2022

Tết 2022 lại sắp đến với thế giới Avatar. Cùng đón xem sự kiện Tết năm nay có gì nhé!

Thời gian: 23/01 - 07/02

️🎉 Nội  dung:

🥗 1. Lễ Vật Ngày Tết

Để chuẩn bị cho tết cổ truyền năm nay, các bạn sẽ tham gia các hoạt động chuẩn bị lễ vật tết để dâng lên vua hùng, các vật phẩm năm nay sẽ bao gồm

+ Bánh chưng: đổi từ nông sản tại lái buôn : 2 điểm sự kiện (tối đa 50 bánh/ngày)

+ Bánh dày: đổi tại lái buôn từ cá câu tại khu sinh thái: 1 điểm (tối đa 50 bánh/ngày)

+ Gà bó xôi: mỗi khi thu hoạch 1 chú gà trưởng thành, bạn sẽ nhận được 1 Gà nguyên con, luộc gà nguyên con để nấu gà bó xôi tại nhà bếp : 10 điểm sự kiện (tối đa 5 món/ngày)

Mang các lễ vật đến vua hùng để nhận về điểm sự kiện

Mỗi ngày vào công viên chat avatar để nhận ngay 2 gà bó xôi

💵 2. Thần Tài Gõ Cửa

- Từ 25/01 thần tài sẽ đi xung quanh công viên để phát bao lì xì cho các bạn. Tối đa 30 bao lì xì/ ngày

+ Nếu mặc set áo dài xuân xanh hoặc xuân đỏ thì bạn sẽ nhận được tối đa 40 bao lì xì/ ngày

+ Nếu mặc set Việt Phục bạn sẽ nhận được tối đa 50 bao lì xì/ ngày

- Thần tài sẽ xuất hiện vào lúc: 12h-14h  , 19h-21h, 0h-2h

- Mở bao lì xì để nhận được:

+ Điểm sức khỏe

+ 2022 Xu

+ Lượng khóa

+ Đá ngũ sắc/ Đá lục nâng cấp

+ Rương Xu

+ Lễ Vật tết (bánh chưng, bánh dày, gà bó xôi)

+ Trang Phục tết 30 ngày

+ Gạo Thần Tài

🐯 3. Truy tìm ông ba mươi

Từ 29 tết (31/01), ông ba mươi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở các khu vực trong công viên

+ Bạn phải dùng gạo thần tài để chinh phục ông ba mươi

Thông tin sẽ được công bố vào ngày 31/01

Chúc các bạn tham gia sự kiện vui vẻ

Thân!


--- ⚛️🇪 🇳 🇬 🇱 🇮 🇸 🇭⚛️ ---

Welcome to the 2022 New Year event in Avatar City

I. Time:

- From January 23 to February 7

II. Content:

1. New Year's Special Food

To prepare for this year's traditional New Year, you will participate in activities to prepare Tet special food and send to the Avatar king, this year's items will include:

+ Chung Cake: exchange from agricultural products at merchants: 2 event points (maximum 50 cakes/day)

+ Green Bean Cake : exchange at the merchant from fishing at the eco-zone: 1 point (maximum 50 cakes/day)

+ Chicken with sticky rice: every time you harvest 1 adult chicken, you will receive 1 Whole Chicken, boil whole chicken to cook Chicken with sticky rice at the kitchen: 10 event points (maximum 5 dishes/day)

Bring special food to the Avatar king to get event points

- Go to the park and chat "avatar" every day to receive 2 Chicken with sticky rice.

+ If you wear a set of spring blue or red spring dresses, you will receive up to 40 red packets/day

+ If you wear Traditional Costume set, you will receive up to 50 red packets/day

- God of fortune will appear at: 12h-14h, 19h-21h, 0h-2h

- Open the red envelopes to receive:

+ Health points

+ 2022 Coins

+ Amount of keys

+ Five-color Stone / Upgraded Greenstone

+ Coin Chest

 kipklm ]p+ New Year's gifts (chung cake, day cake, spinach chicken)

+ New Year's costumes for 30 days

+ God of Wealth Rice

3. Tracing Mr. Thirty

From the 30th of Tet (January 31), Mr. Thirty will appear randomly in areas in the park

+ You have to use the rice god of fortune to conquer the thirty

Information will be announced on January 31

Wishing you all a happy event

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn