Ninja School: Cập nhật hậu sự kiện trung thu 2021

 Sau khi ra sự kiện được 1,2 ngày thì đã có nhiều lỗi xảy ra, NPH đã bảo trì có những cập nhật như sau:

Đợt 1:

1. Tăng tỉ lệ rơi nguyên liệu sự kiện khi đánh quái
2. Dùng thiên nhãn phù , khai nhãn phù sẽ được tăng cả số lượng nguyên liệu làm bánh khi đánh quái
4. Fix lỗi nguyên liệu event không tự vào hành trang, sau bảo trì các bạn không cần nhặt
3. Tăng số lượng nguyên liệu làm bánh nhận được khi thả đèn

Đợt 2:

1. Lân sư vũ sẽ không tạo sẵn chỉ số khi mở hộp bánh , khi dùng mới tạo chỉ số
2. Mở lại giao dịch
3. Fix lỗi không hồi mp hp thú cưỡi
4. Tăng tỉ lệ rơi nguyên liệu event
5. Fix lỗi mất ngọc sau khi giao dịch hoặc ngọc nhận được trong event , ngọc mất sẽ được giải quyết trả lại vào mai
6. Fix lỗi thức ăn Haggis

Xem chi tiết sự kiện trung thu 2021 Tại đây.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn