Ninja School: Fix lỗi lấy mã rương bằng tin nhắn

Cập nhật mới nhất:

Đã fix lỗi khi soạn tin nhắn lấy lại Mã Bảo Vệ Rương không nhận được Mã.

Cú pháp lấy lại Mã Bảo Vệ Rương:

GO MR Tentaikhoan gửi tới số 6020

Lưu ý: Mật khẩu rương sẽ reset và gửi về mã mới được dùng chung cho tất cả nhân vật server đó.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn