Ninja School: Điều chỉnh nhiệm vụ 67, không giới hạn người vào khu boss

Thời gian

Bảo trì tất cả máy chủ lúc 14h30 ngày 12/5

Nội dung

1. Tăng lượng exp trong quà cúp vàng sự kiện
2. Khi boss sống lại trong khu sẽ không giới hạn người vào khu
3. Nhiệm vụ 67 sẽ được điều chỉnh còn 50 điểm (bảo trì 10h30 đã áp dụng)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn