Hướng dẫn bật tắt tường lửa Win 10 đơn giản

 Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật/tắt tường lửa Firewall trên Windows 10 nhé.


Cách bật/tắt tường lửa Win 10 trong Windows Security

Bước 1: Truy cập Windows Security > Firewall & network protection > click chuột vào Private network hoặc Public network.


Bước 2: Với Private network, mục Microsoft Defender Firewall > On. Tick vào Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps trong mục Incoming connections. Nếu muốn tắt tường lửa Win 10, bạn chỉ cần gạt thanh tại mục Microsoft Defender Firewall sang trái và bỏ tick Incoming connections.


Bước 3: Thực hiện tương tự với mục Public network.


Cách tắt/bật tường lửa với Windows Defender Firewall

Bước 1: Mở Control Panel > System Security > Click chuột vào Windows Defender Firewall.


Bước 2: Nhấn vào Turn Windows Firewall on or off > Tick vào Turn on Windows Defender Firewall ở 2 mục Private network settings và Public network settings > OK để bật tường lửa.


Bước 3: Nếu muốn tắt tường lửa, bạn tick vào Turn off Windows Defender Firewall ở 2 mục Private network settings và Public network settings > OK.


Cách bật/tắt tường lửa Win 10 bằng Command Prompt

Bước 1: Mở Command Prompt > Run as administrator.


Bước 2: Để tắt tường lửa, bạn nhập câu lệnh “netsh advfirewall set allprofiles state off” vào cửa sổ vừa xuất hiện và nhấn Enter. Nếu thành công, cửa sổ sẽ hiển thị OK.


Bước 3: Để bật tường lửa, bạn nhập câu lệnh “netsh advfirewall set allprofiles state on” vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter. Nếu thành công, màn hình sẽ hiển thị OK.


Chúc bạn thực hiện thành công nhé.

Theo Sforum

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn